Bli medlem

For å bli medlem i Søre Osen IL må du være registrert på Minidrett. Trykk her for å komme til siden for registrering.

Kontakt et medlem i styret om du behøver veiledning i registreringen.