Historien

Det første kjente idrettslaget i Søre Osen het Søndre Osen Idrætsforening, og ble stiftet i 1918 etter initativ fra daværende lærer Paudor Storsveen. Det var dette idrettslaget som i samarbeid med Trysil Turn- og Idrætslag gjennomførte det aller første Trysil-Knut rennet i 1937. Søre Osen Idrætsforening lå nede i krigsårene i 1940-45. Etter krigen ble det et samarbeid med Vestby om å danne et nytt felles idrettslag. Per Hammar var en viktig pådriver i dette arbeidet, og det nye idrettslaget fikk navnet «Trysil-Knut» og ble stiftet i 1947. Mot slutten av 1950-tallet lå aktivitetene til dette idrettslaget nede, og en del interessenter sammenkalte til kontaktmøte i Fredheim søndag 30. Oktober 1960 for å undersøke om det var av interesse for å få igang et nytt idrettslag i Søre Osen. Det møtte i alt 35 interesserte. Opptakten til dette møtet ble tatt under en sammenkomst på Pavilijongen tidligere på sommeren, og det ble den gang valgt 3 personer som skulle se nærmere på dette spørsmålet. Disse var Lars Hagen, Edmund Kristiansen og Harald Harviken.

På møtet i Fredheim kom det frem at det gamle idrettslaget, som omfattet Søre Osen og Vestby, «Trysil-Knut» måtte betraktes som nedlagt, da det ikke var innbetalt kontigent til Forbundet de siste 3 år.

I håp om at det i fremtiden ble vist større interesse for idrettsarbeidet, ble det på møtet i Fredheimenstemmig besluttet at det skulle velges en egen komite som skulle ta seg av det videre arbeidet. Komiteen fikk som oppgave å legge til rette og forberede arbeidet for stiftelsen av et nytt idrettslag, eller evt. rekonstruere det gamle idrettslaget «Trysil-Knut», og benytte samme navn. Komiteen bestod av Lars Hagen, Edmund Kristiansen, Harald Harviken, Trygve Harviken og John Randen.

Denne komiteen hadde et arbeidsmøte den 22.Januar 1961, og på dette møtet ble det besluttet at konstituerende årsmøte skulle avholdes 5. Februar 1961.

Konstituerende årsmøte ble avholdt i «Fløterbrakka» på Sjøenden søndag 5. Februar 1961 klokken 15:00 på dagen.Det ble da bestemt at det nye idrettslaget skulle hete Søre Osen Idrettslag, og denne dagen blir derfor å anse som fødselsdagen for Søre Osen Idrettslag.

Det første styret bestod av:

Formann: Edmund Kristiansen

Nestformann: Harald Harviken

Kasserer: Trygve Harviken

Sekretær: John Randen

Styremedlem: Nicolai Nordbrenden

Varamenn: Odd Mellum og Sigurd Nordbrenden

Revisorer: Per Grønbekk og Hjørdis Grambo.

Idrettslaget har siden dengang blitt ledet av:

Edmund Kristiansen 1961-1962

Steinar Suren 1962-1963

Per Harviken 1964-1970

Even Odden 1971-1972

Kåre Karlsen 1973-1974

Juul Omar Jensen 1975-1984

Even Odden 1985-1987

Per Hagebakken 1988-1989

Edgar Kristiansen 1990-1994

Per Hagebakken 1995-1996

Edgar Kristiansen 1997-1999

Bjørn B. Møystad 1999-1999

Ingar Kristiansen 2000-2002

Edgar Kristiansen 2003-2003

Erland Kristiansen 2004-2005

Ruth Norderhaug Hammer 2006-2012

Ingar Kristiansen 2012-

 

Av viktige hendelser i idrettslagets historie kan disse trekkes frem:

1962 Istandsetting av Kongsbakken

1964 Istandssetting av hoppbakken i Forklebekkdalen (Østsiden av Vesleosen)

1969 Bygging av grusbane i samarbeid med Vestre Trysil Skole og A/L Samfunnshuset

1978 Gjenopptok Trysil-Knut rennet sammen med Vestby Skytterlag og IL Trysilgutten

1979 Lysløypa ferdig (åpning lørdag 15.Desember 1979)

1982 Oppbygging av den nye Kongsbakken.

1985 Søre Osen IL overtok ansvaret for hele Trysil-Knut rennet med start/innkomst ved Samfunnshuset.

1987 Bygging av avlastningsbane og ombygging av fotballbanen til gressbane.

1991 Søre Osen IL hadde ansvaret for rydding og merking av Finnskogleden på Trysilsiden.

1992 Stafetten «Osensjøen Rundt» ble arrangert for første gang. Sist arrangert i 1997.

1994 Søre Osen IL ansvarlig for markering da OL-ilden/fakkelstafetten kom til Søre Osen.

2001 Søre Osen IL arrangerte 40-års jubileum

2004 Søre Osen IL medarrangør i » Sommerfestivalen»

2007 Trysil-Knut rennet får seedingstatus til Birkebeinerrennet.

2011 Arrangerte Trysil-Knut rennet for 50.gang, og for 26.gang som enearrangør. Jubileumsrennet ble en stor begivenhet med over 300 påmeldte, som var en økning på over 100 i forhold til tidligere rekord.

2011 Markerte 50-års jubileum.

2011 Paul Nordnes og Edgar Kristiansen ble kåret til æresmedlemmer. Disse var dermed de første.

2015 Trysil-Knut rennet ble offisielt seedingsrenn til Vasaloppet.

2018 Ble offisielt medlem i Norges Cykleforbund.

Søre Osen IL har hatt mange tilbud om aktiviteter. Tilbudene har vært innen langrenn, hopp, fotball, sykling, løping, bordtennis, orientering og trimgrupper. Medlemmene har kommet fra Vestby og Søre Osen.

En av de viktigste oppgavene Søre Osen IL har tatt på seg er å holde det store skiløypenettet på Vest-og Østsiden av sjøen oppe. Dette innebærrer mye jobb hele året gjennom.

 

Av Erlend Olsen