Oppdatering 25.01.2021

Styret i Søre Osen IL har på kveldens møte kommet til enighet om denne løsningen vedrørende Trysil-Knut rennet 2021: Styret har et stort ønske om å få arrangere Trysil-Knut rennet også i 2021. Derfor avventer vi situasjonen for å se om regjeringen velger å åpne opp for utendørs-arrangementer når denne 14-dagers perioden med corona-tiltak er over. Håpet pr. i dag er å utsette rennet til 7.mars, men hvis regjeringen velger å forlenge corona-tiltakene videre når nåværende periode er over, så avlyses rennet og deltagerne får deltagerkontigenten tilbakebetalt. Mvh. Styret i Søre Osen IL