Æresmedlemmer

Paul Nordnes ble utnevnt til æresmedlem i 2011

Edgar Kristiansen ble utnevnt til æresmedlem i 2011.